ABC KOOL

NABA ABC KOOL

Oktoobris 2020 alustab taas Nabas tegevust Naba ABC kool.
ABC kool on mõeldud 5-6a lastele (8 last grupis), ABC koolis saadakse lähemalt
tuttavaks tähtedega, pannakse alus lugemis-ja kirjutamisoskusele,
omandatakse algteadmisi matemaatikast (arvutamine, geomeetria jms.).
Naba ABC Kooli grupid on väikesed ja võimaldavad õpetajal lastega tegeleda
individuaalselt lähtuvalt lapse vajadustest.
ABC Kooli õpetajaks on Naba logopeed EPP PAJURI.
Õppetöö toimub 1x nädalas teisipäeval või kolmapäeval algusega kell 16:30
Registreerida ABC kooli ja informatsiooni ABC kooli kohta saab kirjutades
epp.pajuri@naba.ee
Naba ABC Koolis viiakse tegevusi läbi kasutades mängulisi ja lastele eakohaseid
meetodeid, et lapse õpihuvi kujuneks loomulikult.
Naba ABC kooli kuutasu on 70 eurot