koridor2

 

Naba ABC Kooli grupid on väikesed ja võimaldavad õpetajal lastega tegeleda individuaalselt lähtuvalt lapse vajadustest.
Kooli tegevus on mänguline ja loov, toetades lapse loomulikku arengut ja huvi õppimise vastu.

Oktoobris alustab taas Nabas tegevust Naba ABC kool 5-6a lastele.

 ABC kool on mõeldud 5-6a lastele (8 last grupis), kus saadakse tuttavateks tähtedega, pannakse alus lugemis-ja kirjutamisoskuse tekkele ning
saadakse algteadmisi matemaatikast (arvutamine, geomeetria jms.).
ABC Kooli õpetajaks on Naba logopeed ja eripedagoog EPP PAJURI.
ABC kooli tunnid toimuvad teisipäeva ja kolmapäeva õhtuti algusega 16:30 kord nädalas.
Informatsiooni ja registreerida ABC Kooli saab  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Naba ABC koolis toimub tegevus mänguliselt ja loovalt, mis toetab lapse loomulikku arengut ja huvi õppimise vastu.

N A B A S Õ B R A D

el heaalgus lugemispesa tlutok eetikakeskus2 moreno  TPS