sulge
pilte NABAST

 alt

 

Naba on 4-rühmaline lasteaed, mis avas oma uksed 2005. aasta aprillis. Naba asub Pirital looduslikult kaunis ja mitmekülgses keskkonnas –  männimetsa ääres, Pirita ürgoru lähedal ja merest 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.

 

 

Arhitekt Vahur Sova poolt projekteeritud maja on jagatud kahte tiiba – põhjapoolus ja lõunapoolus, milles kummaski on kaks rühma. Lisaks söögitoale, spordi- ja muusikasaalile on Nabas bassein, mis võimaldab lasteaialastel ujuma õppida. Naba sisekujundaja Mare Tosmin on interjööri loomisel lähtunud looduslikkusest ja naturaalsetest värvidest, mis on segatud linnalike, modernsete nüanssidega. Naba hoone sai 2005. aastal tunnustatud kui parim puitehitis.

Naba õueala on varustatud atraktsioonidega erinevas vanuses lastele. Lisaks on Naba laste kasutuses nn tagaaed e loodusala, kus on rohkesti ruumi sportlikeks tegevusteks, loodusvaatlusteks ning loovmänguks, mille tarvis  on tagaaias ka mängumaja, marjapõõsad ja spordivahendid. Tagaaias asub ka ”kännuring” õuesõppe ja õueringide läbiviimiseks. Naba õueala on 2006. aastal Tallinna Haridusameti poolt tunnustatud parima õuealaga lasteaiaks.

Eralasteaed Naba on lapsele turvaline koht, kus on loodud suurepärased tingimused lapse igakülgseks ja loomulikuks arenguks. Lastega töötavad väga head ja oma tööd armastavad spetsialistid, kes on perele partneriks ja toetajaks väikese maailmanaba arendamisel ja kasvamisel. Rühmameeskonnas on kaks õpetajat ja üks abiõpetaja, kelle peamiseks tööülesandeks on õpetaja assisteerimine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Igapäevatöös tegelevad rühmas lastega samaaegselt 2 täiskasvanut  – õpetaja ja abiõpetaja. Lisaks tegelevad lastega muusikaõpetaja, ujumis- ja liikumisõpetaja, loovliikumise treener ning logopeed vastavalt vajadusele. Õppekasvatusprotsessis rakendatakse lapsekeskset pedagoogikat, mille aluseks on lapse arengust lähtuv õpetamisviis.

Õuesõpe

Lisaks iganädalasele õuesõppepäevale on Nabas alates 2006. aasta kevadest toiminud õuesõppeprojekt “Naba suvi õues”, mille raames viiakse suvekuudel enamus õppe- ja kasvatustegevusi läbi õuealal. Õues on loodud tegevuspiirkonnad, kuhu on planeeritud temaatilised tegevused, matkatakse lähiümbruses, käiakse õppekäikudel ja viiakse läbi temaatilisi projekte.

Terviseedendus

2009.aastal liitus Eralasteaed Naba tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. Tervisekasvatuse läbiviimiseks koostatakse igaks õppeaastaks tegevuskava, mis on kooskõlas õppeaasta kuuteemadega ning kus kajastuvad tervistedendavad tegevused  erinevates valdkondades: tervisekasvatus, õuesõpe, liikumine, keskkonna kujundamine (füüsiline, psühhosotsiaalne), koostöö, toitlustamine,   koolitused jne. Kõnetuge vajavate lastega töötab logopeed, kes teeb muuhulgas individuaalset tööd muukeelsete lastega eesti keele omandamiseks. Koostöös Moreno Keskusega pakume vajadusel psühholoogilist nõustamist.

Väärtusarendus

2008.aastal osales Eralasteaed Naba HTM-i riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” ettevalmistavas etapis, mille käigus osaleti uuringus „Lasteaiapäeva diskursuse analüüsi rakendusvõimalusi väärtusarenduseks”, kaardistati Naba põhiväärtused ning loomisel on Naba terviklik väärtusprogramm. 2010. aasta novembris osaleti konkursil “Väärtuskasvatus lasteaias: ideede korv”, kus Naba tunnustati silmapaistva väärtusarendusalase töö eest. 2011.aasta novembris osaleti konkursil "Väärtuskasvatus lasteaias: lood ja tegelased", kus Naba pälvis tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2011“. Ühiste väärtuste kujundamine Nabas on pidev protsess ja planeeritud tegevus, mis kajastub Naba igapäevategevustes, keskkonnas ning mis tugineb eelkõige täiskasvanud nabakondlaste eeskujule.

Lisaks lasteaiale tegutseb Nabas ka beebiklubi, huvialakool, eelkool, pikapäevarühm ja päevahoid. Huvialakooli sihtgrupiks on peamiselt eelkooliealised lapsed. Huvikooli olemasolu võimaldab avastada ja toetada lapse andeid ning osaleda lasteaialapsel huvialaringides lasteaia aja sees.

 

Nabas käib elu aastaringselt. See tähendab, et meie rühmad on peredele avatud ja meie õpetajad ning spetsialistid nende jaoks olemas nii sügisel, talvel, kevadel kui ka suvel. Naba on koduse õhkkonnaga lasteaed, kuhu on hea tulla ja kus on hea olla!

Kui soovite Nabaga tutvuda, astuge julgelt sisse - meie uksed on Teile avatud!


Eralasteaed Naba arengukava 2016 - 2019

Naba kodukord

 

N A B A S Õ B R A D

el heaalgus lugemispesa tlutok eetikakeskus2 moreno  TPS