Muusikaring

OSALEJAD:
Lapsed vanuses 4.- 7 aastat, kellele meeldib muusika ja laulmine

RÜHMA SUURUS:
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 8 ning mitte rohkem kui 15 last,
et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

MUUSIKARING:
Muusikaringis avastame muusikamaailma, õpime lisaks lauludele ka noodi nimesid, pille,
rütme ja palju muud sellist, mis kooliks ette valmistab ning silmaringi laiendab.

TOIMUMISAEG
TEISIPÄEV kell 17:30-18:15

RINGIJUHENDAJA on Greete Lisette Järvi

RINGITASU on 42€/kuu

Kokakunstiring "Kõik võivad kokata"

OSALEJAD
Huviring on mõeldud 5-8-aastastele lastele, kellele meeldib ise toiduvalmistamist proovida. Kokandusringis saab tegeleda kõige sellega, mis lastele väga meeldib - ise lõikuda ja segada, ise kaaluda ja kombineerida, ise katsetada ja maitsta!
Koos ringijuhendajatega tungivad lapsed kokandusmaailma saladustesse, õpivad valmistama lihtsaid ja maitsvaid lapsepäraseid toite ning seda, kuidas tervislikult toituda.

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 10 last, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata. 

TOIMUMISAEG
NELJAPÄEV kell 16:30-17:30

RINGIJUHENDAJA on Kristi Lüüde

KOKANDUSRINGI HIND:
42
€/kuu

Laste tantsutrenn

OSALEJAD:
Lapsed vanuses 4.- 7 aastat, kellele meeldib tantsimine

RÜHMA SUURUS:
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 8 ning mitte rohkem kui 16 last,
et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

Laste tantsutrenn:

Trennis õpime rütmitunnetust, muusikat kuulama ning selle järgi liikuma. Arendame kordinatsiooni, tasakaalu, erinevaid põhilisi liikumisoskuseid ja eneseväljendusoskust. Lõbusas mängulises võtmes loome distsipliini. Tund koosneb soojendusest, tantsukombinatsioonidest, painduvuse arendamisest ja lõdvestusest. Trennis peame oluliseks ka laste rõõmsa tuju ja mängulisuse säilitamist, et kasvaks armastus tantsu ja liikumise vastu
Füüsilises mõttes arendab tantsimine aga kehatunnetust, koordinatsiooni, rütmitunnet, muudab keha pehmemaks ning paneb energia liikuma.

TOIMUMISAEG

NELJAPÄEV kell 16:30-17:15

RINGIJUHENDAJA on Marelle Laever, Tantsuklubi SÄDE treener

Akrobaatika

OSALEJAD
Väikesed rüblikud vanuses: 4 - 6 aastat 

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 16 last, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata. 

TOIMUMISAJAD
ESMASPÄEV kell 18:00
NELJAPÄEV kell 18:00

MIDA LAPS RINGIST SAAB?
Lapsed saavad võimaluse kasutada oma fantaasiat ja asetada end uutesse ning väljakutsuvatesse olukordadesse läbi akrobaatika. Lapsed arendavad oma füüsist, koordinatsiooni, liikumist, esinemisjulgust ja rühmatööd. Võimalik on osaleda ka linnalaagrites, kus koos lõbusalt veidi suurema koormusega ka areng kiiremimi tuleb. Meie eesmärk ei ole saavutada maksimaalne tase, vaid näidata lastele akrobaatika mitmekülgsust ning võimalusi. Treeningute tulemusena on lapsel sirge rüht, hea tuju ja soov tegeleda spordiga. Soovime pakkuda lastele aktiivset vaba aja veetmise võimalust ja kujundada neis hoiakut, et tervislik ja sportlik eluviis on neile loomulik. 

AKROBAATIKARINGI TEEMAD:
Treeninguid alustame kõige lihtsamate veeremiste, sirutuste ja hüpetega. Suur rõhk on tasakaalu ja kehatunnetuse treenimisel. Iga treeningu osa on ka jõukohased jõuharjutused. Treeningud lõppevad venitusharjutustega. Teise etapina treenime partneritunnetust. Laps õpib toetama kaaslast ja ka ise lootma partneri abile. Kolmanda etapina treenime akrobaatika MINI järgu kavasid. 

RINGIJUHENDAJA on Vello Vaher

Golfi algõpetus

OSALEJAD
Golfihuvilised vanuses 4-6 aastat 

RÜHMA SUURUS
vähemalt 5 last kõige rohkem 9 last 

TOIMUMISAJAD
TEISIPÄEV kell 16:30 Naba saal


MIDA TEEME?

Golf on seltskondlik ja lõbus mäng. Golfitreeningute läbiviimisel lähtumegi just sellest põhimõttest. Treeningud on ennekõike lõbusad, seltskondlikud ja mängulised. Lisaks golfiliigutuse õppimisele teeme ka palju erinevaid viskamise, jooksmise ja koordinatsiooni harjutusi. Treeningute läbiviimisel kasutame laste jaoks sobilikku ja spetsiaalselt nii väli- kui sisetingimustes kasutamiseks mõeldud golfivarustust ning ohutuid pehmeid palle.
 


RINGIJUHENDAJA on Carlos Kirtsi
 

Inglise keel

OSALEJAD
Lapsed vanuses 5-7 aastat 

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 10 last, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

TOIMUMISAEG
ESMASPÄEV kell 17:00

NABARINGI EESMÄRK
Laps tunneb inglise keele kõnes rõõmuga ära, suudab eristada sõnade tooni ja teksti värvi (küsimus, palve; kurvad ja rõõmsad sõnad). Suudab leida sõnu oma tegevuse kirjedamiseks („Vaata, ema! Ma jooksen!“), oskab mõnda lihtsamat laulu, luuletust ja vastata kaaslase küsimusele, samuti küsida igapäevaseid küsimusi teistelt. Kõige tähtsam on, et ta ei võõrasta inglisekeelset kõnet ja ta on harjunud talle uusi sõnu kuulma, meelde jätma ja oma tegevusega siduma. 

RINGIJUHENDAJA on Gerda Peets

Delfiinide Ujumistrenn

OSALEJAD Delfiinid1
Poisid ja tüdrukud vanuses 4,5 kuni 6 aastat. 

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 10 last,
et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata. 


NABATRENNI EESMÄRK
Trenni eesmärk on kaotada lapsel hirm vee ees ning õpetada teda iseseisvalt ujuma. Ujumine on üks vähestest spordialadest, mis arendab inimesel kõiki lihaseid samas välistades igasugused vigastused. Vees möllates jätab laps oma energia basseini ning lihased saavad piisava koguse koormust normaalseks arenemiseks. Loomulikult ei puudu trennist mängulisus ja lisaks kõigele sellele paraneb lapsel südame-veresoonkond ning üldine tervislik seisund. 

MIDA TEEME?
Algul harjuvad lapsed veega ning õpivad nägu ja pead vette panema. Edasi õpime veepeal püsimist ning tasapisi hakkame proovima ernevaid ujumisstiile. Lapsed harjutavad ka basseini põhjast esemete toomist, mis on hea ettevalmistus päris sukeldumiseks. 

TOIMUMISAJAD: E, T, K, N kell 19:00 ja L kell 11:00
RINGIJUHENDAJAD: Kirsti Mäesepp, Silja Kõiv


Minidelfiinide ujumistrenn

OSALEJAD
Delfiinid1Väikesed poisid ja tüdrukud vanuses
3 kuni 4,5 aastat. 


RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 10 last,
et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata. 


NABATRENNI EESMÄRK
Trenni eesmärk on kaotada lapsel hirm vee ees ning alustada esimeste iseseisvate ujumisliigutustega. Ujumine on üks vähestest spordialadest, mis arendab inimesel kõiki lihaseid samas välistades igasugused vigastused. Vees möllates jätab laps oma energia basseini ning lihased saavad piisava koguse koormust normaalseks arenemiseks. Loomulikult ei puudu trennist mängulisus ja lisaks kõigele sellele paraneb lapsel südame-veresoonkond ning üldine tervislik seisund. 

MIDA TEEME?
Algul harjuvad lapsed veega ning õpivad nägu ja pead vette panema. Edasi õpime veepeal püsimist ning tasapisi hakkame proovima ernevaid ujumisstiile. Lapsed harjutavad ka basseini põhjast esemete toomist, mis on hea ettevalmistus päris sukeldumiseks. 
Minidelfiinide vanemad peavad arvestama sellega, et nii väikestele on suur väljakutse juba ilma ema-isata vees olla ja basseiniga harjuma - sellepärast algavad suured edusammud kohanemisega. 

TOIMUMISAJAD: E, T, K, N kell 18:00 ja L kell 12:00
RINGIJUHENDAJAD: Kirsti Mäesepp, Silja Kõiv

Iluvõimlemine

OSALEJAD
4-6-aastased tütarlapsed 

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 15 last, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata. 

TOIMUMISAJAD
ESMASPÄEV kell 17:00 (edasijõudnud), KOLMAPÄEV kell 16:15 (algajad) ja kell 17:15 (edasijõudnud)

MIDA LAPS RINGIST SAAB
Lapsed saavad tutvuda erinevate iluvõimlemise vahenditega (pall, rõngas, hüpits, kurikas, lint). Lapsel areneb rüht, täpsus, painduvus, osavus, vastupidavus, rütmitunne ja esinemisjulgus. Tulemusena suudab töötada teiste lastega ning suudab keskenduda antud ülesannetele. On füüsiliselt treenitud. 

RINGIJUHENDAJA on Margareta Schönberg, Piruett iluvõimlemisklubi


OSALEJAD
Huviring on mõeldud 5-8-aastastele lastele, kellele meeldib ise toiduvalmistamist proovida. Kokandusringis saab tegeleda kõige sellega, mis lastele väga meeldib - ise lõikuda ja segada, ise kaaluda ja kombineerida, ise katsetada ja maitsta!
Koos ringijuhendajatega tungivad lapsed kokandusmaailma saladustesse, õpivad valmistama lihtsaid ja maitsvaid lapsepäraseid toite ning seda, kuidas tervislikult toituda.

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 10 last, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata. 

TOIMUMISAEG
NELJAPÄEV kell 16:30-17:30

RINGIJUHENDAJA on Kristi Lüüde

KOKANDUSRINGI HIND:
42
€/kuu

N A B A S Õ B R A D

el heaalgus lugemispesa tlutok eetikakeskus2 moreno  TPS