nabakoridoribanner

9. detsembril 2016.a. tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus
"Hea lasteaia edendaja" tiitliga Eralasteaeda Naba.

Eralasteaeda Naba tunnustame lapse arengu mitmekülgse ja läbimõeldud toetamise, lapsevanemate aktiivse kaasamise ning loovuse ja õuesõppe väärtustamise eest.

Palju õnne!

N A B A S Õ B R A D

el heaalgus lugemispesa tlutok eetikakeskus2 moreno  TPS