Naba lapsed, lapsevanemad ja pered – Naba kliendid

Ilona Sillaknabaist ja lasteia juhataja aastatel 2007-2013

MTÜ Hooling - eripedagoog-nõustaja teenus, eripedagoogi teenus, lugemisnõustamine, kogemusgrupid juhtidele, õpetajatele, meeskondadele

Maili Liinev - eripedagoog, nõustaja, lapsevanemate koolitused

Haridus- ja Teadusministeerium
 – nõustamine ja järelvalve

Tallinna Haridusamet – piirkonna lapsed käivad Nabas, nõustamine

Pirita Linnaosavalitsus – koostööprojektid

Piirkonna koolid ja lasteaiad – koostööprojektid

Rae vald – piirkonna lapsed käivad Nabas

Viimsi vald – piirkonna lapsed käivad Nabas

Jõelähtme vald – piirkonna lapsed käivad Nabas

Tallinna Ülikool –  koostöös koolituste läbiviimine

Hea Alguse Koolituskeskus – praktikad ja koolitused, lapsekeskse pedagoogika rakendamine

Eesti Moreno Koolituskeskus, Tuuli Vellama - personali
supervisioon, koolitused


Eetikakeskus – väärtusarendus

Riiklik programm "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" - väärtuskasvatuse arendamine ja rakendamine

KUMU ja Kadrioru loss – haridusprogrammides osalemine

Lasteaed Väike Päike – kogemuste vahetamine ja vastastikune õppimine

Eesti Lugemisühing – Lugemispesa projekt, laste lugemishuvi toetamine, koolituste läbiviimine

Veterinaaramet – nõustamine, järelvalve

Terviseamet – nõustamine, järelvalve

Päästeamet – tuleohutusalane nõustamine, järelvalve

N A B A S Õ B R A D

el heaalgus lugemispesa tlutok eetikakeskus2 moreno  TPS