Beebiklubi muusikaring

OSALEJAD
5-kuused kuni 3-aastased lapsed koos ema või isaga.
Arvestades laste vanust ja sotsiaalseid oskusi on võimalik osaleda kolmes erinevas rühmas.

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 6 ning mitte rohkem kui 12 last koos oma vanematega, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

TOIMUMISAJAD
NELJAPÄEV
9.30-10.15 Beebikubi Muusikaring (1a-2a)
10.30-11.15 Beebiklubi Muusikaring (2a-3a)

11.30-12.15 Beebiklubi Muusikaring (5k-12k)

MIDA LAPS RINGIST SAAB?
Muusika arendab last mitmekülgselt: areneb lapse kuulmine, tähelepanuvõime, keskendumisoskus, loovus, mälu, enda „mina” tunnetamine – sellele toetub lapse kogu vaimne areng.
Ringis õpib laps erinevaid lastelaule, arendab rütmitaju, käteosavust ja koordinatsiooni erinevatel rütmipillidel mängides, naudib muusika tegemist ja kuulamist koos vanemate ja teiste lastega.

MIDA TEEME?

Muusikatunnis keskendume beebi heaolule. Tähtis on rahulik tempo ja mõnus keskkond. Igas tunnis tervitame teineteist, laulame koos lihtsamaid laule, kuulame ning mängime erinevaid rütmipille ja oma osa on ka liikumisel muusika rütmis. Tunni pikkus on 45 minutit, millest 15 minutit on sisseelamise- ja mänguaeg ning 30 minutit muusikaline tegevus.

LAULU- ja MÄNGURINGI JUHENDAJA on Ly Lumiste, Naba lasteaia muusikaõpetaja

Ringitasu on 36€/kuu