Akrobaatika

OSALEJAD
Väikesed rüblikud vanuses: 4 – 6 aastat

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 16 last, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

TOIMUMISAJAD
ESMASPÄEV kell 18:00-18:45
NELJAPÄEV kell 18:00-18:45

MIDA LAPS RINGIST SAAB?
Lapsed saavad võimaluse kasutada oma fantaasiat ja asetada end uutesse ning väljakutsuvatesse olukordadesse läbi akrobaatika. Lapsed arendavad oma füüsist, koordinatsiooni, liikumist, esinemisjulgust ja rühmatööd. Võimalik on osaleda ka linnalaagrites, kus koos lõbusalt veidi suurema koormusega ka areng kiiremimi tuleb. Meie eesmärk ei ole saavutada maksimaalne tase, vaid näidata lastele akrobaatika mitmekülgsust ning võimalusi. Treeningute tulemusena on lapsel sirge rüht, hea tuju ja soov tegeleda spordiga. Soovime pakkuda lastele aktiivset vaba aja veetmise võimalust ja kujundada neis hoiakut, et tervislik ja sportlik eluviis on neile loomulik.

AKROBAATIKARINGI TEEMAD:
Treeninguid alustame kõige lihtsamate veeremiste, sirutuste ja hüpetega. Suur rõhk on tasakaalu ja kehatunnetuse treenimisel. Iga treeningu osa on ka jõukohased jõuharjutused. Treeningud lõppevad venitusharjutustega. Teise etapina treenime partneritunnetust. Laps õpib toetama kaaslast ja ka ise lootma partneri abile. Kolmanda etapina treenime akrobaatika MINI järgu kavasid.

RINGIJUHENDAJA on Vello Vaher

RINGITASU on 42€/kuu 1x nädalas, 72€/kuu 2x nädalas