Iluvõimlemine

OSALEJAD
4-6-aastased tütarlapsed

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 15 last, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

TOIMUMISAJAD
ESMASPÄEV kell 17:00 (edasijõudnud)

KOLMAPÄEV kell 16:30 (algajad) ja kell 17:30 (edasijõudnud)

MIDA LAPS RINGIST SAAB
Lapsed saavad tutvuda erinevate iluvõimlemise vahenditega (pall, rõngas, hüpits, kurikas, lint). Lapsel areneb rüht, täpsus, painduvus, osavus, vastupidavus, rütmitunne ja esinemisjulgus. Tulemusena suudab töötada teiste lastega ning suudab keskenduda antud ülesannetele. On füüsiliselt treenitud.

RINGIJUHENDAJA on Maria Kull, Piruett iluvõimlemisklubi

RINGITASU on 42€/kuu 1x nädalas, 72€/kuu 2x nädalas