Inglise keel

OSALEJAD
Lapsed vanuses 5-7 aastat

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 5 ning mitte rohkem kui 12 last, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

TOIMUMISAEG
ESMASPÄEV kell 17:00-17:45

NABARINGI EESMÄRK
Laps tunneb inglise keele kõnes rõõmuga ära, suudab eristada sõnade tooni ja teksti värvi (küsimus, palve; kurvad ja rõõmsad sõnad). Suudab leida sõnu oma tegevuse kirjedamiseks („Vaata, ema! Ma jooksen!“), oskab mõnda lihtsamat laulu, luuletust ja vastata kaaslase küsimusele, samuti küsida igapäevaseid küsimusi teistelt. Kõige tähtsam on, et ta ei võõrasta inglisekeelset kõnet ja ta on harjunud talle uusi sõnu kuulma, meelde jätma ja oma tegevusega siduma.

RINGIJUHENDAJA on Triin Terestal

RINGITASU on 42€/kuu