Muusika-ja lauluring

OSALEJAD:
Lapsed vanuses 4.- 7 aastat, kellele meeldib muusika ja laulmine

RÜHMA SUURUS:
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 8 ning mitte rohkem kui 15 last,
et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

MUUSIKARING:
Muusikaringis avastame muusikamaailma läbi laulude, pillide, muusika kuulamise ning muusikalise liikumise. Tähtis ei ole lapse varasem lauluoskus. Siin saab iga laps end tunda loominguliselt vabana ning muusikaliste tegevuste kaudu avardada oma silmaringi ja tunda muusikast rõõmu!

TOIMUMISAEG
TEISIPÄEV kell 17:15-18:00

RINGIJUHENDAJA on Greete Lisette Järvi

RINGITASU on 42€/kuu