Projektid

MLO projekt

Eralasteaed Naba osaleb Erasmuse + rahvusvahelises projektis MLO (Moving and Learning Outside).
Selle tegevusuuringu eesmärk on edendada lasteaedades mängu ja kehalise aktiivsuse kaudu õuesõpet.
Projekti eesmärgid:
Muuta poliitikakujundajate, õpetajate, lapsehoidjate ja lapsevanemate arusaamu õuekeskkonnast kui väärtuslikust, mitmekesisest, lapse igakülgset arengut ja õppimist toetavast keskkonnast. Parandada lasteaiaõpetajate pedagoogilisi pädevusi lastega õuekeskkonnas tegelemiseks, võttes kasutusele kehalisele aktiivsusele ning mängule tuginevad strateegiad.
MLO projekti tulemus:
* Õpetajakoolituse ressursside pakett
* Didaktiliste-pedagoogiliste õppevahendite pakett lasteaiaõpetajatele
* Õuetegevuste suunised ning soovitused lasteaedadele
Projekti kestus: 30 kuud (5.10.2017-14.04.2020)
Mis juhtub 30 kuu jooksul?
* Toimuvad uurimus- ja vaatlustegevused lasteaedades, mida viivad läbi õpetajad koostöös
partneritega;
* Õuesõppe tegevuste loomine- ja väljatöötamine, kaasates õpetajaid, lapsi, lapsevanemaid ja
kogukonda;
* Toimub 2 õpetajakoolitust Norras ja Portugalis;
* Teadusartiklite koostamine ja avaldamine;
* Aktiivsete õuetegevuste suurendamine ja mitmekülgse õueala kasutuse parendamine;
* Rahvusvahelised projektipartnerite koosolekud;
* Projektimaterjalide avalikustamine ja levitamine.
Rohkem infot: https://movingandlearningoutside.eu/
——————————————————–

Naba töövarjuprojekt

“Töövarjuprojekt: Eralasteaed Naba Euroopasse õppima” (01.09.2017 – 31.06.2019) viis Erasmus+ rahastuse toel kahe õppeaasta jooksul 3 Naba lasteaia õpetajat töövarjunädalale erinevatesse Euroopa riikidesse. Projekti käigus võtsid õpetajaid vastu Martinniemi lasteaed Soomes, lasteaed Petar Pan Horvaatias ja Mežmalina lasteaed Lätis.

Õpirännetest saad osa meie blogis:

http://nabaeuroopas.blogspot.com/2018/03/