Inglise keele laager

Inglise keele laager
Laager on mõeldud 5-9 aastastele lastele
13.-17.07.2020
 

Ootame rõõmsameelseid lapsi meie suvekooli.
Iga päev võtame koos ette uue suure projektiteema ning seejärel tutvume üldõpetuse stiilis peateemaga läbi erinevate valdkondade –
loodusteaduste, muusika, kirjanduse, kunsti.

Päevad mööduvad hoogsate mängude saatel ning õuetegevusi tegevustesse integreerides.
Õpe toimub inglise keeles, mistõttu toimub päeva kestel nn märkamatu keeleõpe, kus laps on keelekeskkonnas ning saab läbi J. Asheri Total Physical Response -meetodi (käsutäitmismeetod) selgeks igapäevast sõnavara. Kõige selle kõrval tuletame meelde erinevaid ringmänge ja -tantsusid.

Lõunaund meil pole aga selle eest on muinasjutuaeg, millega võtame päevas korra aja maha. 
Nädala kava lõplik sisu planeeritakse lastega koos.

Laagri juhendajad: Gerda Peets

Hind: 144.- EUR
(sisaldab lõunasööki ja õhtuoodet ning kõiki tegevusi ja väljasõite)
Laagripäeva kestvus 8:30-17:30
Registreeri laps laagrisse: huvikool@naba.ee