Meist

NABA ÕPPEAASTA 2019-2020

MÄNG JA ÕPPIMINE ÜHESKOOS, ÕU ON NABA ÕPIHOOV.

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUS

Lastega koos luuakse põnevaid projekte. Projektõppe kaudu omandatakse uusi teadmisi ja leitakse probleemidele lahendusi, mille tulemusel on lapsed aktiivsed tegutsejad ja õppijad.

KOOSTÖÖ PEREDEGA

Naba on koostöös perega lapse arengu toetaja ja suunaja. Pered on kaasatud osalema Naba  ja rühma projektidesse. Lapse arengu toetamiseks teeme peredega koostööd, mis põhineb vastastikusel austusel ja usaldusel.

NABAKOND

Koostöös- väärtustades koos tegutsemist, sünnib arengut toetav Nabakond.

PÕHIMÕTTED

Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale, seejuures arvestatakse lapse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. Oluline osa päevast kuulub laste igapäevatoimingutele, vabategevusele ja mängule. Lapse mitmekülgset arengut toetab rohke viibimine värskes õhus ja tervsilik toit.

LOOME PROTSESSI KOOS LASTEGA, ÕPIME MÄNGIDES JA MÄNGIME ÕPPIDES, NABA ÕU ON ÕPIKESKKOND.

     – ÜHESKOOS LASTE HEAKS –

Eralasteaed Naba on lapsele turvaline koht, kus on loodud suurepärased tingimused lapse igakülgseks ja loomulikuks arenguks. Lastega töötavad väga head ja oma tööd armastavad spetsialistid, kes on perele partneriks ja toetajaks väikese maailmanaba arendamisel ja kasvamisel. Rühmameeskonnas on kaks õpetajat ja üks abiõpetaja, kelle peamiseks tööülesandeks on õpetaja assisteerimine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel.

Naba õueala on varustatud atraktsioonidega erinevas vanuses lastele. Lisaks on Naba laste kasutuses nn tagaaed e loodusala, kus on rohkesti ruumi sportlikeks tegevusteks, loodusvaatlusteks ning loovmänguks, mille tarvis on tagaaias ka mängumaja, marjapõõsad ja spordivahendid. Tagaaias asub seiklusrada ja  “kännuring” õuesõppe ning õueringide läbiviimiseks. .

. .

Sünnipäevad

JUUNI 

18.juuni ANNIKA

JUULI

2.juuli ÜLLE

10.juuli KATRIN

11.juuli KARINA

20.juuli MARI

22.juuli INNA

AUGUST

5.august PILLE-RIIN

8.august MARELLE

24.august HEIDI.E

 

Palju Õnne!

Registreeri laps lasteaeda

Registreeri oma pesamuna kas meie lasteaeda või huvikooli

Tule meile külla!

Naba on 4-rühmaline lasteaed, mis avas oma uksed 2005. aasta aprillis. Naba asub Pirital looduslikult kaunis ja mitmekülgses keskonnas – männimetsa ääres, Pirita ürgoru lähedal ja merest 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Võta julgelt ühendust ja

Naba sõbrad: