Naba Huvikool pakub lapsele huvialaga tegelemise ja selle tunnetamise rõõmu!

Naba Huvikool pakub võimalust lapse loomevõimete avastamiseks ja arendamiseks. Huviharidus toetab lapse arengut, iseseisvust, omaalgatust ja initsiatiivi, pakub eduelamust ja tunnustust ning arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi.