ABC-KOOL

5 – 6-aastastele lastele

T või K kell 16.30 – 18.00

RINGI KIRJELDUS

Eelkoolieas toimub tormiline areng, mis on aluseks suhtlemisele ja õppimisele. Naba ABC-Koolis õpime ja valmistume kooliks läbi mänguliste tegevuste. Mäng on kõige vahvam õppimise viis! Läbi mängu arenevad lapse sotsiaalsed ja enesekohased oskused ning keele ja kõne, matemaatika ja ümbritseva elu teadmised.

RINGI JUHENDAJA

EPP PAJURI

Naba logopeed

RINGI EESMÄRK

Huviringis toimub lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine, võrdlemis- ja arvutamisoskuste arendamine, ajas orienteerumine.

Naba ABC-Koolis käinud laps oskab vajadusel paluda abi ja töötada iseseisvalt; kuulata õpetajat ja hoida tunnis vaikust; mõelda ja öelda oma arvamust.


AKROBAATIKA

4 – 6-aastastele lastele

RINGI KIRJELDUS

Akrobaatika tund algab erinevate jooksuharjutustega, millele järgneb soojendus. Harjutused on kolmes osas: 

  1. Kohapeal harjutused, kus iga laps on oma matil. Harjutused koosnevad erinevatest akrobaatika stiilidest, nt jooga, break, tsirkus, võimlemine, fitness, ballett, kergejõustik.
  2. Seina najal harjutused, nt käed, jalad või selg on vastu seina.
  3. Eri asendites liikumised, nt vähikõnd, karukõnd, kukerpall, põlvedel jooks.Ajutiselt võivad tunnid toimuda õues, kus kasutame õues olevat seiklusrada ja teeme harjutusi, mida on võimalik õues teha.


RINGI JUHENDAJA

VELLO VAHER

“Olen tegelenud tsirkusega aastast 1979 ja akrobaatikat õpetanud 35. eluaastast alates. Minu suurim saavutus on olnud jõudmine telesaate “America’s Got Talent” veerandfinaali.”

RINGI EESMÄRK

Laste jõu, painduvuse, vastupidavuse, osavuse, tasakaalu ja koordinatsiooni arendamine.

JUDO

4 – 7-aastastele lastele

RINGI KIRJELDUS

Judo on parim spordiala spordiga alustamiseks! Judo on mitmekülgne – trennis arendame jõudu, julgust, osavust, vastupidavust ja pealehakkamist. Lisaks sportlikele saavutustele arendame ka vaimset külge ja anname oma panuse heatahtliku, tugeva ja elurõõmsa inimese kujundamisele.

RINGI JUHENDAJA

TANEL VARDJA

Aitado Judokool

“Meie klubi Aitado on üks vanimatest judoklubidest Eestis ning laste õpetamisega tegelenud juba üle 40 aasta. Meie klubi judokad on Eesti tipus.”

RINGI EESMÄRK

Lapse füüsise ja vaimu mitmekülgne arendamine. Judo on vastastikune austus – püüd vastastikuse hea läbisaamise ja üldise heaolu poole inimsuhetes.

KUNSTIRING

5 – 7-aastastele lastele

RINGI KIRJELDUS

Kunstitegevused arendavad peenmotoorikat ja loovust ning annavad lapsele võimaluse oma tundeid, mõtteid ja emotsioone väljendada. Huviringis joonistame, maalime, meisterdame, voolime ning teeme palju muud põnevat!

RINGI JUHENDAJA

MERILYN PÖÖR

RINGI EESMÄRK

Peenmotoorika ja loovuse arendamine; tunnete, mõtete ja emotsioonide väljendamisoskuse arendamine.

DELFIINIDE UJUMINE

5 – 7-aastastele eelneva ujumiskogemusega lastele

RINGI KIRJELDUS

Delfiinide ujumistrennis õpime läbi mänguliste harjutuste tundma end veekeskkonnas turvaliselt, jälgides ohutut tegevust nii basseini äärel liikudes kui ka basseinis ujudes. kasutame kooliujumiseks ettevalmistamist “Õpime ujuma” metoodika põhjal, millega lapsed omandavad oskused läbi mänguliste harjutuste. Lisaks kasutame juudeviivaid harjutusi erinevate ujumisstiilide õppimiseks, et lapsel tekiks huvi ujumise vastu ja ta tunneks veest rõõmu. Kingime lastele rõõmsama ja ohutuma elu!

RINGI JUHENDAJA – KIRSTI MÄESEPP

Ujumistreener EKR4 kutsetunnistus.

“Olen tegelenud laste ujumise algõpetusega alates 2005. aastast. Hetkel õpin Tallinna Ülikoolis kehakultuuri, et veelgi täiendada oma oskusi laste treeningute läbiviimisel. Ujumistreeninguid läbi viies lähenen igale lapsele individuaalselt, toetades nende vajadusi ja ületamaks hirme, mis võivad takistada end vees turvaliselt tundmast. Leian, et ujumine on eluks vajalik oskus, mille võiks iga laps omandada võimalikult varakult!”

RINGI JUHENDAJA – RIINA TILL

Naba Delfiinide ja Minidelfiinide treener.

RINGI EESMÄRK

Eelnevalt omandatud ujumisoskuste täiustamine, veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, vees libisemine, vees edasiliikumine.

MINIDELFIINIDE UJUMINE

3 – 5-aastastele eelneva ujumiskogemuseta lastele

RINGI KIRJELDUS

Õpime läbi mänguliste harjutuste veega kohanema ja tundma end veekeskkonnas turvaliselt, jälgides ohutut tegevust nii basseini äärel liikudes kui ka basseinis ujudes. Kasutame Delfiinide ujumistrenniks ettevalmistavaid harjutusi “Õpime ujuma” metoodika põhjal, millega lapsed omandavad oskused läbi mänguliste harjutuste. Kingime lastele rõõmsama ja ohutuma elu!

RINGI JUHENDAJA – KIRSTI MÄESEPP

Ujumistreener EKR4 kutsetunnistus.

“Olen tegelenud laste ujumise algõpetusega alates 2005. aastast. Hetkel õpin Tallinna Ülikoolis kehakultuuri, et veelgi täiendada oma oskusi laste treeningute läbiviimisel. Ujumistreeninguid läbi viies lähenen igale lapsele individuaalselt, toetades nende vajadusi ja ületamaks hirme, mis võivad takistada end vees turvaliselt tundmast. Leian, et ujumine on eluks vajalik oskus, mille võiks iga laps omandada võimalikult varakult!”

RINGI JUHENDAJA – RIINA TILL

Naba Delfiinide ja Minidelfiinide treener.

RINGI EESMÄRK

Veega kohanemine, veehirmust vabanemine, sukeldumine, hõljumine, vees edasiliikumine.

INGLISE KEEL

5 – 7-aastastele lastele

RINGI KIRJELDUS

Huviringis teeme tutvust inglise keelega. Läbime aasta jooksul mitmeid suuremaid sõnavara- ja grammatikateemasid ning keskendume uue keele õppimisele läbi mänguliste võtete. Lapsed, kellel on juba inglise keele oskused olemas, saavad tunnis oma oskused proovile panna ning suhelda inglise keeles, et see meelest ei läheks.

Keskendume ka Suurbritannia kultuuri tutvustamisele – leiame, et kultuuritausta tundmine suurendab laste uudishimu, motivatsiooni ja huvi õppida uut keelt. Vahetu kultuurikogemuse pakkumiseks korraldame korra kuus kultuuriprakikume, kus maitseme koos lastega põnevaid Suurbritannia traditsioonilisi toite.

Õppimisel kasutame tahvelarvuteid ning palju mänge ja laule, et uus keelekeskkond jääks lapsele meelde positiivse elamusena ning inglise keele õppimine järgnevatel aastatel tunduks veelgi põnevam.

RINGI EESMÄRK

Meie eesmärgiks on eelkõige julgustada lapsi suhtlema ja ennast väljendama inglise keeles.

LASTEJOOGA

3 – 7-aastastele lastele

RINGI KIRJELDUS

Lastejooga on aina rohkem populaarsust koguv tund huviringide maastikul, millel on väga palju tervendavaid ja arendavaid omadusi. Lastele mõeldud joogatunnid on üles ehitatud mängulises võtmes, mis aga ei tähenda, et tegu oleks puhtalt mängutunniga. Kõik täiskasvanute jooga kasulikud ja tervendavad omadused on eesmärgid ka lastejoogas. 

 Lastejooga on oma olemuselt huvitav, lõbus ja kaasahaarav tegevus, mis arendab lapse füüsilist ja vaimset arengut. Samuti on lapsed peale tundi palju rahulikumad ja rõõmsamad.

RINGI JUHENDAJA

KATRINA OJA

Katrina omab pedagoogilist haridust ja lastejooga tundide läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni.

RINGI EESMÄRK

Tunni käigus õpime erinevaid jooga asendeid ja nende kasulikkust, koordinatsiooni, venitus-lõdvestust. Lisaks joogaharjutustele laulame, tantsime, õpime teadlikult hingama, mängime, jutustame koos liikumisega õpetlikke muinasjutte ja kõik selle nimel, et lastel oleks hea enesetunne ja nad säilitaksid kontakti oma keha ja meelega.

JALGPALL

3- 7-aastaste lastele

RINGI KIRJELDUS

Teeme õppimise ja mängimise lõbusaks! Soovime, et lapsed saaksid jalgpalli kaudu ennast mitmekülgselt arendada, kasvades seeläbi nii sportlaste kui isiksustena.

Jalgpalli treeningu peamine fookus on, et lastel oleks lõbus ja aktiivsust oleks palju. Trennis arendame koordinatsiooni, jalgade liikumist, reaktsiooni. Mängime kullimänge, teeme teatevõistluseid, õpetame tiimisporti, mängime lõbusaid mänge ja muidugi jalgpalli!

RINGI JUHENDAJA

OSKAR AKSIIM

FC Levadia Jalgpallikool

RINGI EESMÄRK

Näitame, et jalgpall on tore ja lahe mäng, mille kaudu aitame noortel kujuneda iseseisvalt mõtlevateks, otsustavateks ja tegutsevateks isiksusteks, kes suudavad oma tegude eest vastutada.

EESTI KEEL VÕÕRKEELENA

3 – 7-aastastele lastele

RINGI KIRJELDUS

Eesti keele huviring MARI pakub lastele võimalust keelt praktiseerida loovalt läbi mänguliste situatsioonide. Juhendatud ja suunatud mäng on lapsele kõige loomulikum viis uue materjali omandamiseks.

Juhindume James Asheri poolt loodud TPR (Total Physical Response) meetodist, milles keeleõpe on ühendatud füüsilise liikumisega.

Improvisatsiooni kaudu hakkavad lapsed julgemalt suhtlema ja loovust kasutama. Liigume, laulame, õpime luuletusi, loeme, kirjutame, jutustame ja joonistame. Kõige olulisem on hoida laste huvi ja tõsta motivatsiooni eesti keele omandamiseks. Keeleõppe grupid on väikesed, kõik saavad piisavalt tähelepanu ja eesti keeles suhelda.

RINGI JUHENDAJA

MONIKA ALLERT

“Olen töötanud lastega 15 aastat lasteaias, eelkoolis, erinevates huviringides. Peale eesti keele õpetan itaalia keelt kõikidele vanusegruppidele.”

RINGI EESMÄRK

Läbi mänguliste tegevuste muukeelsete laste eesti keele oskuste omandamine, rääkimisjulguse ergutamine, keeleõppe toetamine igapäevastes suhtlussituatsioonides hakkamasaamisel.