ÜHESKOOS LAPSE HEAKS!

Naba on avatud mänguruum, kus kõik lapsed on Naba lapsed ja õpetajad Naba õpetajad. Igal lapsel on Nabas ka oma kodupesa ehk rühm.

Eralasteaias Naba tegutseb 4 liitrühma. Ootame lasteaiaperega liituma 3-7-aastaseid lapsi!

Naba päevahoid ootab 1,5-3-aastaseid lapsi maailma avastama, mängima ja lasteaiaeluga tutvuma.