Meist

Naba on 4-rühmaline lasteaed, mis avas oma uksed 2005. aasta aprillis. Naba asub
Pirital looduslikult kaunis ja mitmekülgses keskkonnas – männimetsa ääres, Pirita
ürgoru lähedal, merest 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Naba maja koosneb “põhjapoolusest” ja “lõunapoolusest”, milles kummaski on kaks lasteaiarühma.
Lisaks söögitoale, spordi- ja muusikasaalile on Nabas bassein, mis võimaldab
lasteaialastel ujumist õppida. Naba õueala on varustatud atraktsioonidega erinevas
vanuses lastele, lisaks kasvavad õuealal erinevad puud sh õuna-ploomi-ja kirsipuud,
mille vilju on lastel võimalik ise korjata. Naba laste kasutuses on tagaaed ehk
loodusala, kus on rohkesti ruumi sportlikeks tegevusteks, loodusvaatlusteks ning
loovmänguks, mille tarvis on tagaaias mängumaja, marjapõõsad ja spordivahendid.
Tagaaias asub ka ”kännuring” õuesõppe ja vestlusringide läbiviimiseks ning
seiklusrada oma osavuse ja julguse harjutamiseks.
 Naba lasteaed on lapsele turvaline koht, kus on loodud väga head tingimused
lapse igakülgseks ja loomulikuks arenguks. Lastega töötavad oma tööd
armastavad spetsialistid, kes on perele partneriks ja toetajaks väikese maailmanaba
suureks kasvamise teekonnal. Õppe- ja kasvatusprotsessis rakendame lapsest lähtuvat
pedagoogikat, mille aluseks on lapse arengust, vajadustest ja huvist lähtuv
õpetamisviis ning avastus- ja projektõpe.

Nabas saame suureks mängides!
Mäng toetab lapse loomulikku arengut. Läbi mängu toimub õppimine lapsele
märkamatult ja annab võimaluse positiivseteks eduelamusteks. Mängides õpib laps
iseseisvalt tegutsema ja mõtlema, katsetama, olukordi lahendama, arutlema…
Lapsel peab olema võimalus mängida ning ennast loovalt ja vabalt väljendada. Mäng
on väikese inimese rõõm, mida naudib  iga maailmanaba.
Naba lasteaias on mäng igapäevaelu loomulik osa. Kõik
õppetegevused planeeritakse ja viiakse ellu mängulisi võtteid kasutades. Mäng
annab võimaluse siduda ja lõimida planeeritud tegevused tervikuks. Oskus mängida on lapsepõlve tähtsaim arengunäitaja. Kui tegevused on õpetaja poolt teadlikult suunatud ja toetatud ning lapsed on
motiveeritud, siis sellisel viisil toimub õppimine lapsele loomulikult ja omandatakse
märksa rohkem. Muidugi on Naba igapäevaelus ka suur osa laste endi poolt algatatud
vabal mängul. Vaba mängu mängitakse hommikuti, enne hommikuringi ja planeeritud
tegevusi, vaba mängu aega on piisavalt õuetegevustes ning samuti õhtusel ajal.