NABA TEENUSED

Naba pakub erinevaid teenuseid nii meie lasteaia ja huvikooli lastele, kui ka lastele väljastpoolt Naba.

Logopeed Epp Pajuri toetab ja arendab lapse suulist ja kirjalikku kommunikatsioonivõimet.

Psühholoog Kersti Veimann töötab lastepsühholoogi, lasteterapeudi ja superviisorina.

6-10-aastased lapsed on oodatud oma suvist aega põnevalt veetma Naba linnalaagritesse.