ERALASTEAED NABA

Üheskoos lapse heaks!

Eralasteeaed Naba on 4-rühmaline lasteaed 3-7-aastastele lastele, mis avas oma uksed 8.04.2005. Naba asub Pirital looduslikult kaunis ja mitmekülgses keskkonnas männimetsa ääres, Pirita ürgoru lähedal ja merest 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.

Eralasteaed Naba on lapsele turvaline koht, kus on loodud suurepärased tingimused lapse igakülgseks ja loomulikuks arenguks. Lastega töötavad oma tööd armastavad spetsialistid, kes on perele partneriks ja toetajaks väikese maailmanaba arendamisel ja kasvamisel.

Rühmameeskonnas on kaks õpetajat ja üks abiõpetaja, kelle peamiseks tööülesandeks on õpetaja assisteerimine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Igapäevatöös tegelevad rühmas lastega samaaegselt vähemalt 2 täiskasvanut – õpetaja ja abiõpetaja. Lisaks tegelevad lastega muusikaõpetaja, ujumis- ja liikumisõpetaja, loovliikumise treener ning logopeed vastavalt vajadusele.

Õppekasvatusprotsessis rakendatakse projektõpet kui lapsest lähtuvat pedagoogikat, mille aluseks on lapse huvid ja vajadused.